Japan lithographer 岸雪絵 Kishi Yukie oil on oi

                                 oil on oil 7/3        300x240 

0 件のコメント: